image

Meer inzicht, meer impact

Inzigd is een internationaal erkend opleidingsinstituut voor persoonlijke ontwikkeling, gebaseerd op hNLP.

Als je begrijpt wat je ziet, snap je wat er gebeurt. Als je begrijpt waarom je iets doet, weet je ook hoe je iets kunt veranderen. En als je begrijpt wat je écht zegt, ben je beter in staat om je boodschap over te brengen.

Dat klinkt simpel en eigenlijk is het dat ook. Veranderen is niet zo ingewikkeld als vaak gedacht wordt. Bij Inzigd helpen we graag om het beste in je naar boven te halen. Al onze programma’s zijn erop gericht om je communicatie te versterken. Geen ingewikkelde technieken, wel volop aandacht voor je hersenen en je zintuigen. Bewustwording dus, want dat is de eerste stap naar verandering.

Ons aanbod

Over ons

image

Met aanstekelijk enthousiasme en een (ont)nuchtere(nde) aanpak, weten Henk en Carla ieder probleem feilloos te fileren. Cursisten worden geprikkeld om al hun zintuigen te gebruiken, want dat is de sleutel voor meer zelfkennis, een lenige geest en het vermogen om het beste uit jezelf te halen.

image

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

Inzigd bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Inzigd voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk of bekijk de animatie https://vimeo.com/249786054

 

Stap-budget (subsidie) kan worden aangevraagd voor alle opleidingen.  

Nieuwsgierig!

Klinkt het interessant, maar twijfel je of we ├ęcht iets voor je kunnen betekenen? Bel ons gerust voor een goed gesprek.